Kamerbrief gevolgen Cloud Act VS onduidelijk voor burger NL en EU

In een kamerbrief van ministerie van Justitie en Veiligheid is een toelichting gegeven op de Amerikaanse Cloud Act met de gevolgen voor Nederlandse burgers en tevens is ingegaan op de vraag hoe de Cloud Act zich verhoudt tot de EU-voorstellen voor grensoverschrijdende toegang tot data binnen strafrechtelijke procedures (elektronisch bewijs).

Vanuit juridisch oogpunt staat Cloud Act voor ‘Clarifying lawful overseas use of data’-wet en regelgegeving. Nu veel Nederlandse data terecht lijkt te komen in Amerikaanse clouds is het hoog tijd wat meer helderheid op dit gebied te krijgen, maar dit blijft helaas uit. De Trump regering eist dat bedrijven data onmiddellijk overhandigen. Dat kan betekenen dat zo’n bedrijf de wetgeving van de Europese Unie of de Europese lidstaat overtreedt.

Nederland dient dit via de EU te organiseren en hiervoor heeft de Europese Commissie de zogenoemde ‘E-evidence voorstellen’ gedaan die erop gericht zijn de grensoverschrijdende toegang tot bewijs voor Europese opsporingsautoriteiten, maar ook voor autoriteiten uit de VS te regelen.

Minister Grapperhaus: “Draai de digitale achterdeur op slot!”

74% van de Nederlanders heeft thuis weleens te maken gehad met een vorm van cybercrime, terwijl dit in 2017 nog 65,6% was. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid vindt het zorgwekkend dat veel mensen zich nog steeds niet écht bewust zijn van de risico’s in de digitale wereld. De apparaten en apps die via internet met elkaar communiceren zoals smart tv’s, slimme lampen, camera’s en thermostaten brengen momenteel ook veel risico’s met zich mee.

De Top 3 van beveiligingsmaatregelen die de mensen thuis nemen zijn: antivirussoftware installeren (43%), wachtwoorden complexer maken (31%) en het controleren van websites op HTTPS (31%). 40% van de Nederlanders heeft tevens niet echt de wil om hun online veiligheid te verbeteren.

Lees meer over dit onderwerp op: https://www.alertonline.nl/nieuws/2018/nederlanders-zetten-eigen-digitale-veiligheid-op-een-laag-pitje